Prysmian România la Skanska Proptech Hackathon

Prysmian România la Skanska Proptech Hackathon

Categories: Corporate

29 Nov 2019

Competiția Skanska Proptech Hackathon s-a încheiat după 48 de ore de brainstorming și lungi discuții transformate în soluții complexe care să vină în întâmpinarea nevoilor viitoare și interacțiune pozitivă.

Un număr total de 18 echipe locale și internaționale finaliste au concurat în 6 categorii ale competiției, care s-au axat pe teme specifice industriei de office. Provocările adresate de echipele Skanska și Proptech Romania celor înscriși în competiție au fost acelea de a identifica și gândi soluții și platforme digitale care să aducă valoare adăugată clădirilor de spații de birouri. Au fost gândite și prezentate soluții pentru un viitor cu birouri smart în care utilizatorii se bucură de confort maxim.

Echipa Prysmian a fost reprezentată de trei dintre colegii noștri aflați în Slatina în urma procesului internațional de recrutate al programului Graduate:

  • Jorge Montesinginer de producție – face parte din echipa Prysmian România de câteva luni. A studiat Ingineria Industrială atât la facultate cât și la master iar până acum a locuit în 11 orașe din 3 tari diferite. Cariera la Prysmian a început-o în iunie anul trecut, unde a experimentat diferite roluri în Telecom Operations, Finance și Sales Energy, urmând ca apoi să se alăture echipei Telecom România în funcția actuală.
  • Nese Koc – lucrează pentru Prysmian de un an și jumătate în cadrul programului Build the Future. S-a născut la Izmir, apoi s-a mutat la Istanbul pentru universitate, iar un an de l-a făcut în Franța. După absolvire, a intrat în programul Build the Future al grupului Prysmian și s-a mutat din nou, la Bursa, de aceasta data. În august 2019 s-am mutat în cea de-a 5-a sa casă, Slatina pentru misiunea internațională de 2 ani. Aici face parte din echipa de Inginerie de Proces și are șansa să lucreze în colaborare cu Producția și echipa R&D în proiectele sale.
  • Anqi Xu – este cea mai nouă colegă care s-a alăturat echipei Prysmian România și este inginer R&D.

Cei trei colegi prezenți la competiție au prezentat un studiu de caz realizat cu unul dintre partenerii noștri (un cunoscut furnizor de soluții de iluminare stradală) pentru o soluție de iluminare smart (Smart Lightning) folosind cabluri hibride, care pe lângă iluminarea propriu zisă oferă multiple beneficii precum rețea wi-fi de mare viteză până la distanțe de 92m, conexiuni pentru sistemele radar, supraveghere video, înregistrare audio sau măsurarea calității aerului și nu numai.

Cele 48 de ore petrecute în cadrul competiției au fost o experiență incredibilă, iar conexiunile create pentru discuții suplimentare privind soluțiile noastre inovatoare de cabluri au fost cea mai bună recompensă pentru participarea noastră.

Pe această ocazie le mulțumim colegilor pentru angajamentul, entuziasmul și flexibilitatea de a reacționa în fața provocărilor! Suntem fericiți că fac parte din echipa plin[ de diversitate Prysmian România.  

 

_________

The Skanska Proptech Hackathon ended after 48 hours of brainstorming, long discussions turned into complex software solutions and lots of fun!
A total of 18 local and international finalist teams competed in 6 categories of the competition, which focused on topics specific to the office industry. The challenges addressed by the Skanska and Proptech Romania teams to those who entered the competition were to identify and develop digital solutions and platforms that would add value to office buildings. Solutions for a future with smart offices in which users enjoy maximum comfort have been conceived and presented.
The Prysmian team was represented by three of our colleagues that join out Prysmian Romania family following the recruitment process of the Graduate program:

  • Jorge Montes - production engineer - has been part of the Prysmian Romania team for several months. He studied Industrial Engineering at both the faculty and the master's degree and he lived in 11 cities in 3 different countries so far. Jorge’s Prysmian career started in June last year, where he worked in various roles in Telecom Operations, Finance and Sales Energy. A few months ago Jorge joined Telecom Romania in his current position.
  • Nese Koc – was working for Prysmian for a year and a half under the Build the Future program. She was born in Izmir, then moved to Istanbul for university. While she was studying, she made an exchange year in France. After the graduation, Nese got Prysmian Group Graduate Program opportunity and moved again, to Bursa this time. Finally, in August 2019 Nese moved into her 5th home, Slatina for her 2 years international assignment. Here she is part of the Process Engineering team and has the opportunity to work in collaboration with the Production and R&D team on her projects.
  • Anqi Xu - is the newest colleague who joined the Prysmian Romania team and is an R&D engineer.

The three colleagues present at the Skanska Proptech Hackathon competition presented a case study conducted with one of our partners (a well-known provider of street lighting solutions) for a smart lighting solution (Smart Lightning) using hybrid cables, which in addition to the lighting itself offers multiple benefits such as high-speed wi-fi network up to 92m distances, connections for radar systems, video surveillance, audio recording or air quality measurement and more.
 
The 48 hours spent in the competition were an incredible experience, and the connections created for further discussions about our innovative cable solutions were the best reward for our participation.
With this occasion we thank our colleagues for their commitment, enthusiasm and flexibility to respond to the challenges! We are happy they are part of our diverse Prysmian Romania team.