EN - Footer - Privacy policy - Header headquarters

Privacy Policy

Politica de confidențialitate în România

EN - Footer - Privacy policy - Text

Politica de confidențialitate în România

Introducere

Această politică de confidențialitate urmărește să furnizeze detalii cu privire la prelucrarea și la metodele aferente de utilizare a datelor personale adresate utilizatorilor/vizitatorilor acestui site, la care poate fi contactat la adresa „ro.prysmiangroup.com”.

Se recomandă utilizatorilor și vizitatorilor web să citească cu atenție această Politică de confidențialitate înainte de a trimite orice informații personale și/sau de a completa orice formular electronic afișat pe acest site.

Aceste informații sunt furnizate în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind confidențialitatea în mediul electronic și Codul italian de confidențialitate (articolul 13 din Decretul Legislativ nr. 196/03) și în conformitate cu Legea românească nr. 677/2001.

Operator de date cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal este Prysmian S.p.A. - o companie constituită în conformitate cu legislația italiană, cu sediul la Viale Sarca 222 - 20126 Milano (Italia) (în continuare denumită „Prysmian”).

Lista actualizată a procesatorilor de date, a societăților asociate și afiliate vă poate fi pusă la dispoziție dacă trimiteți o solicitare în acest sens pe adresa: [email protected]

Aplicarea acestei politici

Această politică de confidențialitate acoperă numai acest site web și nici un alt site care nu este deținut de Prysmian și care este accesat prin navigarea prin linkuri.

Politică și aviz de informare

Acest site a fost conceput cu scopul principal de a furniza informații despre activitățile companiilor din grupul Prysmian. Prin urmare, în majoritatea cazurilor, nu este necesară colectarea datelor personale ale utilizatorului.
În anumite situații, cum ar fi secțiunea „buletin informativ”, pentru a permite transmiterea buletinului nostru informativ, utilizatorul interesat trebuie să completeze un formular de colectare a datelor. În aceste cazuri, utilizatorul are întotdeauna libertatea de a-și furniza propriile date și i se furnizează o un aviz de informare privind confidențialitatea informațiilor care specifică utilizarea datelor și alte informații cerute de lege. Vă recomandăm să citiți aceste notificări înainte de a furniza datele.
De asemenea, dacă este necesară, în anumite cazuri, colectarea de informații cu caracter personal în alte scopuri, acest lucru va fi arătat clar în avizele de informare privind confidențialitatea informațiilor cerute de lege, pentru a asigura informarea utilizatorilor și transparența.
Aceste avize de informare vizează definirea limitelor și metodelor de prelucrare a datelor cu caracter personal ale fiecărui serviciu, în funcție de care vizitatorul poate să-și exprime liber consimțământul (dacă este necesar) și ulterior să permită colectarea datelor și utilizarea lor.

Date privind traficul

Sistemele computerizate și procedurile software utilizate pentru a opera acest site dobândesc, în timpul funcționării lor normale, unele date cu caracter personal a căror transmitere este implicită atunci când utilizați protocoalele de comunicare pe internet.
Această categorie de date include: adresele IP, tipul de browser, sistemul de operare, numele domeniului și adresele de pe site-ul de pe care sunteți conectat sau de pe care ați ieșit, informațiile din paginile accesate de utilizatori în cadrul site-ului, ora de acces, perioada de timp cât utilizatorul stă pe o singură pagină, analiza căii interne și alți parametri referitori la sistemul de operare al utilizatorului și la mediul informatic.
Aceste date tehnice/IT sunt colectate și utilizate numai într-o manieră agregată și nu identificabilă imediat; acestea ar putea fi utilizate pentru a stabili responsabilitatea în cazul unor eventuale infracțiuni împotriva site-ului sau la cererea autorităților publice.

Cookie-uri (trimitere)

Referitor la instalarea de cookie-uri de către acest site, vă rugăm consultați Politica de utilizare a cookie-urilor.

Redirecționare către alte site-uri

De pe acest site, vă puteți conecta prin linkuri speciale la alte site-uri ale ambelor companii din cadrul grupului Prysmian și la cele ale unor terți. Prysmian nu își asumă nici o responsabilitate cu privire la posibila prelucrare a datelor cu caracter personal de către site-uri ale terților și nici referitor la gestionarea acreditărilor de autentificare furnizate de terți.

Metode de prelucrare și reținere a datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în principal prin utilizarea procedurilor și mijloacelor electronice pe o perioadă strict necesară pentru atingerea obiectivelor pentru care au fost colectate datele. Cu toate acestea, utilizatorul are dreptul de a obține, din motive fondate, ștergerea datelor sale.

Furnizarea opțională de date

Furnizarea de date cu caracter personal solicitate de la persoana vizată - dacă nu se specifică altfel - este opțională, însă, în caz de refuz, ar putea fi imposibil să se îndeplinească cererea sau activitatea conexă menționată.

Locul prelucrării datelor

Prelucrarea datelor referitoare la serviciile web ale acestui site are loc la Softec S.p.A. - Piazzale Lugano, 19 20158 Milano (Italia), care asigură gestionarea serverului corespunzător. Datele personale sunt prelucrate numai de personalul tehnic al companiei, care se este responsabil în mod specific de prelucrare, sau de alte persoane însărcinate cu operațiuni ocazionale de întreținere. Aceste persoane au primit instrucțiuni specifice privind confidențialitatea acestor date.

Sfera fluxului de date și difuzarea

Datele pot fi utilizate de către angajații Prysmian, în calitate de persoane responsabile cu prelucrarea, cărora li s-au dat instrucțiuni de exploatare corespunzătoare, precum și de terți care desfășoară activități de exploatare în numele Prysmian și care acționează ca procesatori de date, sub îndrumarea și controlul Prysmian, pentru a îndeplini obligații contractuale în numele Prysmian.
Datele personale nu sunt difuzate către destinatari nespecificați.
Informații detaliate cu privire la numele procesatorilor de date pot fi solicitate scriind la [email protected]

Transfer de date în străinătate

Având în vedere caracterul internațional al activităților Prysmian, datele pot fi trimise în străinătate și prelucrate, tot numai în scopurile descrise mai sus, de către societăți din grupul Prysmian - constituite pe teritoriul Uniunii Europene și în afara acestuia.
În astfel de cazuri, transmiterea datelor în străinătate face obiectul unor garanții specifice privind protecția datelor cu caracter personal prin adoptarea unor clauze contractuale standard de protecție a datelor aprobate de Comisia Europeană sau prin alte măsuri de siguranță echivalente.

Drepturi de protecție a datelor

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată are dreptul, în orice moment, de a obține confirmarea existenței datelor și de a-i fi comunicate într-un format inteligibil. Persoanele vizate au, de asemenea, dreptul de a cunoaște conținutul și originea datelor, de a verifica exactitatea acestora sau de a solicita să fie completate, actualizate sau modificate. Persoanele vizate au de asemenea dreptul să solicite ca datele să fie șterse sau făcute anonime sau să solicite blocarea datelor procesate cu încălcarea legii; în plus, acestea se pot opune, din motive fondate, prelucrării datelor.

Solicitările trebuie făcute la adresa [email protected]

Actualizarea politicii

Posibila intrare în vigoare a unor legi noi, precum și evoluția și actualizarea serviciilor furnizate utilizatorilor ar putea face necesară modificarea metodei de prelucrare a datelor cu caracter personal. Prin urmare, este posibil ca politica noastră să fie modificată în timp și, de aceea, invităm vizitatorul să viziteze periodic această pagină. În acest scop, în documentul referitor la această politică este evidențiată data celei mai recente versiuni.

 

Data creării: 24/04/2017

Cea mai recentă actualizare: 24/04/2017