Prysmian Group accelerează angajamentul pentru sustenabilitate prin adoptarea obiectivelor sociale laolaltă cu cele de mediu

Prysmian Group accelerează angajamentul pentru sustenabilitate prin adoptarea obiectivelor sociale laolaltă cu cele de mediu

Categories: Corporate

15 Jul 2021

Noile obiective, se concentrează pe Diversitate, Egalitate și Incluziune; Incluziune digitală; sprijinirea și măsurarea impactului asupra comunităților locale; angajare și perfecționare personal
Includ angajamentul ca 30% din rolurile de management să fie deținute de femei și mai mult de 500 de noi femei cu STEM background să fie angajate până în 2030
Noua ambiție socială completează ambiția climatică a grupului, care include adoptarea de obiective științifice pentru reducerea emisiilor de carbon ale  grupului pana la net zero între 2035 și 2040[1]

Prysmian Group,  liderul Mondial în furnizarea de sisteme de cabluri de energie și telecomunicații, și-a confirmat astăzi ambiția de a fi un lider global în domeniul sustenabilității odată cu anunțul noilor obiective ale Ambiției Sociale care completează obiectivele sale existente pentru Ambiția Climatică.

Principalele domenii de interes ale noii ambiții sociale ale grupului includ angajamente pentru îmbunătățirea diversității, echității și incluziunii (DE&I); incluziune digitală; abilitarea comunităților; și angajarea și perfecționarea angajaților. Noile obiective pentru 2030 susțin îndeplinirea obiectivelor de ambiție socială ale Prysmian și aliniază în continuare grupul la obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite.

Valerio Battista, CEO of Prysmian Group, a declarat: “La Prysmian ne angajăm să promovăm dezvoltarea angajaților noștri și să avem un impact pozitiv asupra comunităților locale de pe piețele noastre globale și să fim curajoși în abordarea provocărilor economice, societale și de mediu cu care se confruntă. Lansarea obiectivelor noastre de ambiție socială confirmă și consolidează și mai mult angajamentul Prysmian față de acțiunea îndrăzneață și necesară.”

Chief Sustainability Officer Maria Cristina Bifulco a spus: “Așa cum vrem să jucăm un rol activ în tranziția energetică, vrem să promovăm în mod activ tranziția către un mediu de lucru mai egal, divers, inclusiv și îmbogățit și să avem un impact pozitiv asupra dezvoltării comunităților și societăților în care operăm.

Investitorii noștri se concentrează din ce în ce mai mult pe aspectul social al durabilității ESG. Combinate cu angajamentele de guvernanță pe care le-am anunțat odată cu înființarea noului nostru consiliu în martie, promisiunile pe care le anunțăm astăzi nu sunt aliniate doar la propriile noastre valori, ci la cele mai bune practici internaționale și la cerințele investitorilor orientați spre ESG.”

Ambiția socială Prysmian completează ambiția sa de schimbări climatice, care își propune să facă din Prysmian unul dintre principalii jucători tehnologici în tranziția către energia cu emisii reduse de carbon. Strategia sa climatică adoptă obiective bazate pe știință, aliniate la cerințele Acordului de la Paris, care stabilește un obiectiv net zero de atins între 2035 și 2040 pentru emisiile generate de operațiunile sale (Scopul 1 și 2) și pentru emisiile lanțului valoric până în 2050 (Scopul 3). Detalii complete despre obiective și planul de durabilitate sunt disponibile pe site-ul web al Grupului la adresa: https://www.prysmiangroup.com/en/sustainability

Cu scopul de a sprijini accelerarea așteptată a dezvoltării de noi interconectări de energie submarină și subterană (în principal legături și interconectări ale parcurilor eoliene offshore), Grupul a planificat investiții în valoare de 450 milioane EUR până în 2022 (peste 50% din totalul de investiții), care sunt, de asemenea, menite să îmbunătățească în continuare sustenabilitatea organizării și a lanțului de aprovizionare. 48% din vânzările Prysmian sunt deja atribuite segmentelor de afaceri și produselor care contribuie la apariția unei economii cu emisii reduse de carbon.

Utilizarea deplină a expertizei globale a oamenilor săi este o parte integrantă a strategiei Prysmian de durabilitate pe termen lung. Prysmian se dezvoltă în mod proactiv ca o organizație care recunoaște necesitatea diversității, incluziunii și egalității de gen la toate nivelurile și se angajează să împuternicească mai multe femei să urmeze cariere cu Prysmian în roluri tehnice și științifice. Grupul promovează, de asemenea, programe pentru extinderea incluziunii digitale a tuturor angajaților săi, eliminând în același timp discriminarea în funcție de rol sau poziție

Prysmian Group a adoptat principiile de împuternicire a femeilor și promovează egalitatea de gen în întreaga afacere. Grupul continuă să îmbunătățească echilibrul dintre viața profesională și cea privată pentru a deschide noi oportunități de carieră, în special pentru femei. Alte măsuri includ îngrijirea copiilor și garanția de reîntoarcere după concediul parental, precum și modele de lucru flexibile și cu jumătate de normă, inclusiv pentru manageri.

Note către editori

Pentru a alinia în continuare Prysmian cu obiectivele Națiunilor Unite de dezvoltare durabilă, grupul a stabilit următoarele obiective pentru 2030 pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor sale de ambiție socială:

- Diversitate, Egalitate și Incluziune

 • Un procent de noi angajări de 50/50 pentru femei și bărbați
 • Angajamentul față de cel puțin 30% roluri de conducere superioare, care urmează să fie deținute de femei
 • Zero Diferențe Salariale - cu egalitate de remunerare pe toate rolurile
 • Încredințarea de a angaja peste 500 de femei într-un program dedicat de recrutare în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM)
 • Cel puțin 30% dintre directori trebuie să provină din naționalități / etnii subreprezentate
 • Programe de mentorat local pentru 500 de studenți care provin din minorități

- Incluziune digitală

 • Conectarea tuturor angajaților prin platforme digitale globale, asigurând progrese semnificative în nivelurile de adopție

- Împuternicirea comunităților locale

 • Elaborare programe de formare educațională dedicate școlilor și comunităților locale, cu accent pe regiunile cele mai vulnerabile și în curs de dezvoltare
 • Încurajarea copiilor mici de toate vârstele să exploreze și să adopte o carieră tehnică și științifică, prin programe de partajare a cunoștințelor care se bazează pe expertiza globală extinsă a Grupului Prysmian

- Angajarea și perfecționarea personalului

 • 40 de ore pe an de învățare pentru toți angajații
 • Peste 25% din angajații implicați în rotație / experiență de creștere a carierei în fiecare an
 • Cel puțin 50% din angajați ca acționari stabili prin planurile noastre de acționare
 • Rată de răspuns mai mare de 80% la sondajul anual de angajament
 • Indicele de impact al conducerii îmbunătățit la 70-80%

[1] Pentru emisiile generate de operațiunile sale (scopul 1 și scopul 2) și până în 2050 pentru emisiile generate de lanțul valoric (scopul 3).

Download PDF file_download