Prysmian Group susține formarea profesională a elevilor și a profesorilor în domeniul fibrei optice prin proiectul ECERT

Prysmian Group susține formarea profesională a elevilor și a profesorilor în domeniul fibrei optice prin proiectul ECERT

Categories: Corporate

09 May 2023

Prysmian, membru al Asociației de Fibră Optică din România, se implică activ în proiectul ECERT - Experți și Centre de Excelență în Rețele de Telecomunicații - care are drept scop susținerea formării profesionale a elevilor din liceele de telecomunicații din țară. Acest proiect își propune să introducă o nouă disciplină, Rețele de fibră optică, în 10 licee din țară începând cu septembrie 2023 și să organizeze cursuri de jonctor fibră optică destinate elevilor, astfel încât aceștia să fie pregătiți corespunzător pentru viitorul în domeniul telecomunicațiilor.

Prysmian a pregătit un kit profesional pentru profesorii Colegiului Tehnic De Poștă Și Telecomunicații Gheorghe Airinei București, care a inclus mostre de cabluri cu fibră optică și instrucțiuni de instalare, manșoane, informații digitale despre fibra optică și broșuri, oferindu-le astfel acestora o pregătire adecvată și actualizată în domeniul fibrei optice.

În plus, în septembrie, Prysmian Group va organiza un workshop cu profesorii la fabrica din Slatina, Milcov, pentru a le prezenta produsele companiei și procesele de producție. Aceasta este o oportunitate valoroasă pentru profesori de a învăța mai multe despre produsele și soluțiile inovatoare ale companiei, precum și de a discuta despre nevoile pieței de fibră optică și despre importanța unei formări profesionale adecvate.

Proiectul ECERT – Experți și Centre de Excelență în Rețele de Telecomunicații – este susținut de AFOR – Asociația de Fibră Optică din România împreună cu WorldSkills Romania și are drept finalitate organizarea primei Olimpiade Naționale WorldSkills pentru liceenii care se pregătesc pentru meseria de Jonctor Fibră Optică, în martie 2024. În urma acesteia, se va alcătui un lot național care va reprezenta România în septembrie 2024 la Olimpiada Internațională de Meserii WorldSkills Lyon 2024, secțiunea Information Network Cabling.

Prysmian Group rămâne angajat să susțină formarea profesională în domeniul fibrei optice și să contribuie la dezvoltarea viitoarelor generații de specialiști în acest domeniu, pentru a asigura un viitor durabil și de succes în domeniul telecomunicațiilor.

 

EN

Prysmian Group supports the training of students and teachers in the field of fiber optics through the ECERT project.

Prysmian, as a member of the Romanian Fiber Optic Association, is actively involved in the ECERT project – Experts and Centers of Excellence in Telecommunications Networks – which aims to support the professional training of students in telecommunication high schools in the country. This project aims to introduce a new subject – Optical Fiber Networks – in 10 high schools in the country starting in September 2023 and to organize fiber optic splicer courses for students so that they are properly prepared for the future in the telecommunications field.

Prysmian has prepared a professional kit for the teachers of Gheorghe Airinei Technical College of Posts and Telecommunications, Bucharest, which includes fiber optic cable samples and installation instructions, closures, digital fiber optic information, brochures, thus providing them with proper and up-to-date fiber optic training.

In addition, in September, Prysmian Group will organize a workshop with teachers at the Slatina plant, Milcov, to introduce them to the company's products and production processes. This is a valuable opportunity for teachers to learn more about the company's innovative products and solutions, as well as to discuss the needs of the fiber optic market and the importance of proper professional training.

The ECERT project endorsed by the AFOR – Romanian Fiber Optics Association together with WorldSkills Romania aims to organize the first WorldSkills National Olympiad for high school students preparing for the profession of Fiber Optics Junction in March 2024. After this, a selected national team will represent Romania in September 2024 at the WorldSkills Lyon 2024 International Crafts Olympiad, Information Network Cabling section.

Prysmian Group remains committed to supporting professional training in the field of fiber optics and contributing to the development of future generations of specialists in this field to ensure a sustainable and successful future in the telecommunications industry.