Prysmian Group asigură livrarea tuturor cablurilor pentru construcția Centralei Termoelectrice 400MW de la Iernut

Prysmian Group asigură livrarea tuturor cablurilor pentru construcția Centralei Termoelectrice 400MW de la Iernut

Categories: Corporate Power Grids

Prysmian Group livrează cabluri în valoare de 5,2 milioane de euro pentru construcția unei noi Centrale Termoelectrice cu ciclu combinat cu turbine de Gaze – 400MW la IERNUT în centrul României

13 Mar 2020

Prysmian Group, lider mondial în producția de cabluri de energie și telecomunicații, a încheiat cu Romelectro S.A. patru contracte pentru furnizarea tuturor cablurilor necesare, de la cabluri de înaltă tensiune de 220kV până la cele de joasă tensiune de 0,6/1kV, inclusiv cabluri de instrumentație și control și cabluri cu fibră optică, pentru dezvoltarea C.T.E. Iernut 400MW.

Primele livrări de cabluri au început în trimestrul al doilea al anului 2019. Pe partea de înaltă tensiune s-au livrat în 2019 cabluri produse în Pikala - Finlanda (220kV) și România (110kV) iar instalarea celor 30 de terminale de 220 kV și 12 terminale de 110 kV a fost făcută de echipa specializată a Prysmian România. Tot în 2019 au fost livrate și cabluri de medie tensiune cu conductori de cupru de 6/10 kV produse la Slatina și capete terminale produse de Prysmian Franța (Cornimont).

Până la sfârșitul trimestrului al doilea 2020 Prysmian România va asigura livrarea cablurilor de joasă tensiune, cabluri de forță de 0,6/1kV cu conductoare de cupru produse la Slatina, a cablurilor de instrumentație și control produse în Turcia, precum și livrarea cablurilor cu fibră optică single mode produse la Slatina-Milcov și cablurilor cu fibră multi-mode produse de Draka Nurenberg.

În cadrul acestui proiect de importanță națională Prysmian România a reușit să acopere livrarea tuturor cablurilor și a accesoriilor bazându-se în principal pe capacitățile de producție a celor două fabrici din România - Slatina și Milcov acoperind 80% din producția necesară acestui proiect -  și a afiliatelor din Finlanda, Turcia, Germania și Franța.

 

__________________

 

Prysmian Group delivers cables worth 5.2 million euros for the construction of the new 400MW Thermal Power Plant with combined cycle with gas turbines in Iernut, central Romania. 

Prysmian Group, the world leader in the production of energy and telecommunications cables, signed with Romelectro S.A. four contracts to deliver all necessary cables, from 220 kV high voltage cables to 0,6/1 kV low voltage cables, including instrumentation and control cables and fiber optic cables, for the construction of 400MW Thermopower Plant in Iernut.

The delivery of the cables started in the second quarter of 2019 with the high voltage cables manufactured in Pikala - Finland (220kV) and Romania (110kV). The installation of 30 terminals of 220kV and 12 terminals of 110 kV was made by the specialized team of electricians from Prysmian Romania. Also in 2019, 6/10 kV medium voltage cables with copper conductors produced in Slatina and terminal heads produced by Prysmian France (Cornimont) were delivered.

By the end of the second quarter of 2020 Prysmian Romania will cover the supply of 0,6/1kV low voltage cables with copper conductors produced in Slatina, instrumentation and control cables produced in Turkey, as well as the supply of optical cables with single-mode optical fibre produced in Slatina-Milcov and optical cables with multi-mode fibers produced by Draka Nurenberg.

For this project of national importance, Prysmian Romania managed to cover the delivery of all cables and accessories based mainly on the production capacities of the two factories in Romania - Slatina and Milcov covering 80% of the production needed for this project - and from the affiliates in Finland, Turkey, Germany and France.