RO - Produse și Soluții - Transport și Mobilitate - Trenuri și Tramvaie - Certificări și conformitate - Generic Header

Certificări și conformitate

Certificări și conformitate

RO - Produse și Soluții - Transport și Mobilitate - Trenuri și Tramvaie - Certificări și conformitate - Text 1

Toate cablurile noastre sunt produse în conformitate cu cele mai stricte standarde, reglementări și directive pentru industria trenurilor, a tramvaielor și a materialelor rulante. 

RO - Produse și Soluții - Transport și Mobilitate - Trenuri și Tramvaie - Certificări și conformitate - Text 2

IRIS (Standardul International al Industriei Feroviare)

IRIS este un standard recunoscut la nivel global pentru evaluarea sistemelor de management în sectorul feroviar. Grupul face parte din UNIFE - Asociația Industriei Feroviare Europene - și își propune să asigure servicii excelente în industria feroviară și să permită furnizorilor de componente feroviare să respecte nivelurile de calitate recunoscute la nivel global. Toate cablurile de material rulant Prysmian din întreaga lume sunt certificate în întregime de IRIS, inclusiv unitățile și procesele de producție aferente cum ar fi achizițiile, inventarul și fluxurile de vânzări. 

RO - Produse și Soluții - Transport și Mobilitate - Trenuri și Tramvaie - Certificări și conformitate - Text 3

REACH (Înregistrarea, evaluarea și autorizarea Produselor Chimice)

Regulamentul REACH este regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, adoptat la 18 decembrie 2006, care actualizează legislația europeană privind substanțele chimice. Acesta instituie un sistem unic integrat de substanțe chimice în Uniunea Europeană.

Obiectivul său este de a îmbunătăți protecția sănătății umane și a mediului, menținând în același timp competitivitatea industriei chimice europene și consolidând spiritul său de inovare. Toate cablurile noastre de material rulant sunt compatibile cu REACH. 

RO - Produse și Soluții - Transport și Mobilitate - Trenuri și Tramvaie - Certificări și conformitate - Text 4

RoHS (Restricționarea utilizării anumitor Substanțe Periculoase în echipamentele electrice și electronice)

Directiva RoHS vizează reducerea utilizării anumitor substanțe periculoase utilizate în mod obișnuit în echipamentele electrice și electronice (EEE). Cablurile afectate de prezenta directivă sunt cele cu o frecvență mai mică de 250 V (în cazul în care funcția este conectarea sau extinderea unui EEE la o priză electrică sau conectarea a două sau mai multe EEE una la alta). Toate cablurile din material rulant Prysmian sunt conforme cu RoHS.