AdFiOTech

AdFiOTech

25 Sep 2018

Lansarea proiectului ”Dotarea departamentului de R&D al Prysmian Cabluri si Sisteme SA – AdFiOTech”

Slatina, Jud. Olt

S.C. Prysmian Cabluri si Sisteme SA, cu sediul în Slatina, Str. Drăgănești, nr. 28, Jud. Olt, derulează la sediul secundar din Str. Milcov, nr. 12, începând cu data de 31.07.2018, proiectul ”Dotarea departamentului de R&D al Prysmian Cabluri si Sisteme SA – AdFiOTech”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 și Ministerul Cercetării și Inovării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020.

Valoarea totală a proiectului este de 16.926.601,66 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.791.191,08 lei (din FEDR – 4.922.512,42 lei și din bugetul național – 868.678,66 lei).

Proiectul se implementează în localitatea Slatina, județ Olt pe o durată de 12 luni.

Obiectivul general al proiectului AdFiOTech (Advanced Fiber Optics Technology) este creșterea capacității de cercetare a departamentului de R&D existent în cadrul companiei Prysmian Cabluri si Sisteme, prin investiția în utilaje și echipamente cu un înalt grad de inovare, cu scopul îmbunătățirii produselor existente și a creării de noi produse, din materiale avansate, pentru piața națională și europeană a cablurilor de fibră optică.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Vili Popescu

Funcţie: Director de proiect

Telefon: 0249.406.600, Fax: 0249.433.484, Email: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul [PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020]

Download PDF file_download