RO - Despre noi - Sustenabilitate - Text 1

Angajamentul nostru către un viitor cu emisii reduse de carbon

În fiecare zi, ne-am angajat să asigurăm sustenabilitatea proceselor noastre de producție și să protejăm mediul. Lucrăm alături de comunitățile locale pentru a ne asigura că zonele în care operăm sunt protejate și pentru a garanta siguranța la locul de muncă. Programul Națiunilor Unite „Decade of Action” a definit soluții tangibile la toate provocările ridicate de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030. Primul și cel mai important obiectiv este de a face curată producția de energie electrică. Este necesară o tranziție de la modelul actual - bazat pe utilizarea combustibililor fosili și principala cauză a schimbărilor climatice și, prin urmare, din aproximativ 60% din emisiile de gaze cu efect de seră - la unul bazat pe energie din surse regenerabile, care păstrează ecosistemele pentru generațiile viitoare și pot fi accesibile unui număr din ce în ce mai mare de oameni din toate regiunile lumii pentru a-și susține progresul civil și economic. Prysmian Group se angajează să sprijine realizarea obiectivelor agendei globale, contribuind la construirea și modernizarea infrastructurilor pentru transportul și distribuția energiei și pentru telecomunicații - factorii esențiali pentru tranziția la un nou model de dezvoltare pentru societatea civilă. Din acest motiv, suntem angajați în inovații tehnologice continue, cu investiții de aproximativ 106 milioane EUR în cercetare și dezvoltare finalizate în 2019, peste 50 de parteneriate pentru inovare și aproximativ 5.900 de brevete depuse.

Sustenabilitatea în Prysmian Group este angajamentul de a promova un model de afaceri care integrează responsabilitatea economică, socială și de mediu în toate aspectele și activitățile. Abordarea noastră strategică implică ascultarea și implicarea activă a tuturor părților interesate interne și externe ale Grupului, cu o atenție constantă la evoluția tendințelor globale și industriale. Combinăm acest lucru cu abilitatea de a ne gândi la viitor și cu un sentiment de responsabilitate față de mediu și societate prin promovarea unui model de afaceri bazat pe conceptul de valori comune. Punctul forte al acestei abordări constă în monitorizarea constantă a performanțelor de sustenabilitate ale Grupului de-a lungul întregului lanț valoric. Scopul este de a evalua nu numai performanța ex post, ci și de a dezvolta o atitudine proactivă în procesele decizionale și de a anticipa și profita de noi oportunități.

Raport de sustenabilitate 2019

Acesta este al patrulea an în care adoptăm Raportul de sustenabilitate ca o divulgare consolidată a informațiilor nefinanciare, cu referire specifică la problemele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului și lupta împotriva mitei și corupției. Documentul este întocmit în conformitate cu standardele de raportare a sustenabilității GRI; ne-am raportat eforturile noastre în mai multe domenii, de la protecția mediului și a sănătății și securității la locul de muncă, la etica și integritatea afacerilor. Accesați această pagină pentru cele mai recente rapoarte.

Repere importante

Angajamentul nostru către un viitor cu emisii reduse de carbon