Etică și Integritate

Etică și Integritate

Corectitudinea definește activitatea noastră

Ne angajăm să promovăm adoptarea celor mai înalte standarde etice în tot ceea ce facem, în fiecare zi, în toate locațiile noastre, în conformitate cu misiunea, viziunea și valorile noastre corporative.

RO - Despre noi - Etică și integritate - Text

Această cultură a integrității este întărită de "statutul constituțional" al companiei noastre. Elementul cheie din  ”Carta noastre constituțională” este codul etic, care specifică comportamentul pe care îl așteptăm de la fiecare dintre angajații noștri în munca lor zilnică. Este un instrument util în prevenirea comportamentului iresponsabil sau ilegal.

În codul etic sunt incluse și politicile noastre de conformitate (politica anticorupție și codul de conduită antitrust, printre altele) menite să asigure aderarea la modelul de afaceri Prysmian a tuturor angajaților, furnizorilor și partenerilor de afaceri, agenților de vânzări, subcontractanților și distribuitorilor.

Codul etic și politicile de conformitate se modifică și evoluează odată cu dezvoltarea companiei și a activităților noastre în acest sector competitiv.

Evaluăm în permanență toate legile și reglementările existente în aceste domenii și modificăm politicile în consecință, în conformitate cu cele mai bune practici. De asemenea, luăm în considerare punctele de vedere ale părților interesate cu privire la aceste aspecte și revizuim pretențiile lor privind legalitatea și proprietatea. Și, încercăm să susținem conduita noastră etică cu diverse inițiative, inclusiv cu programul de denunțare lansat recent.

Modificările și actualizările politicilor noastre sunt comunicate prompt tuturor departamentelor companiei și sunt făcute disponibile prompt tuturor angajaților și companiilor afiliate.â

Puteți afla mai multe despre politicile noastre mai jos.

RO - Despre noi - Etică și integritate - Key Roles Accordion

Codul nostru, politici și practici

Codul etic Prysmian este baza constituțională a acompaniei noastre. Este o cartă a drepturilor și a îndatoririlor morale și definește responsabilitățile etice și sociale ale fiecărei persoane din organizație.

Codul acoperă trei domenii esențiale:

  1. Etica în activitatea comercială: obținerea de profit nu justifică un comportament inadecvat. Profitul trebuie realizat în conformitate cu normele și cu concurenții noștri și prin acțiuni corecte și transparente care anticipează și răspund nevoilor pieței, generând astfel o valoare redistributivă pentru toate părțile interesate.
  2. Etică în relațiile interne: suntem conștienți de importanța relațiilor noastre cu angajații. Prin urmare, încercăm să respectăm întotdeauna drepturile, așteptările și nevoile acestora, pentru a îmbunătăți condițiile de lucru și pentru a stimula creșterea profesională a angajaților noștri. Oamenii reprezintă o componentă esențială pentru viitorul companiei noastre.
  3. Etică în problemele sociale și de mediu: având în vedere viziunea noastră de dezvoltare durabilă, ne desfășurăm activitățile cu respect față de mediul înconjurător și comunitățile locale. În același timp, încurajăm utilizarea responsabilă a resurselor și promovarea proiectelor locale pentru a îmbunătăți bunăstarea în zonele în care activăm.

Toate companiile din cadrul Prysmian Group se supun cu strictețe Cdului Etic, reglementările aplicabile, precum și normelor și procedurilor adoptate de grup.

Codul nostru etic respectă cele mai bune practici internaționale și adoptă principiile incluse în Declarația Universală a Drepturilor Omului și în Convențiile Fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM).


Consolidarea Codului Etic

 

Integritatea este o valoare cheie a grupului Prysmian. Pentru a ne asigura că este menținută la toate nivelurile companiei, am creat o organizație de conformitate pentru a monitoriza respectarea codului etic și a altor politici relevante de conformitate.

Organizația are următoarele roluri:

  • Chief Compliance Officer: gestionează toate procedurile și politicile de conformitate, inclusiv Codul Etic, răspunzând Comitetului pentru Control și Risc și directorului executiv al Grupului.
  • Local Compliance Officers: prezenți în fiecare companie din Grupul Prysmian pentru a verifica respectarea politicilor de conformitate.

 

Creșterea conștientizării angajaților

 

Pentru a informa toți angajații despre politicile noastre de etică comportamentală, am introdus un modul accesibil de e-learning pe intranetul nostru. Completarea acestui formular este obligatorie pentru întreg personalul și managementul Prysmian.

Noile versiuni ale acestei aplicații online sunt disponibile pe intranetul Grupului; fiecare nouă actualizare este comunicată prompt personalului.

Astfel, încercăm să încurajăm participarea angajaților noștri la cunoașterea politicilor noastre, subliniind importanța acestora pentru compania noastră.

Descărcați versiunea completă a Codului Etic.

 

Eliminarea corupției și a concurenței neloiale este extrem de importantă pentru Grupul Prysmian. În acest sens, Politica anticorupție și Codul de conduită antitrust sunt incluse și în politicile de conformitate din Codul nostru de conduită. Ambele documente sunt publicate pe intranetul companiei, unde sunt accesibile tuturor angajaților, iar orice actualizări sunt comunicate întregii companii.

 

Politica anticorupție

 

Acest document interzice orice încercare de a corupe funcționarii publici sau partidele private. Aceasta impune tuturor angajaților Prysmian să respecte regulile și reglementările societății și toate legile privind lupta împotriva corupției în vigoare în țările în care își desfășoară activitatea.

În conformitate cu această politică, niciun angajat nu este autorizat să facă, să promită să facă, să ofere sau să aprobe o plată sau un transfer al unui activ valoros, direct sau indirect, în beneficiul funcționarilor publici, cu excepția cazului în care este prevăzut de lege sau permis în mod expres Politicile Grupului.

În acest scop, termenul ”funcționari publici” se referă la angajații unor societăți sau organisme publice controlate de guvern, inclusiv entități comerciale, organizații publice internaționale, partide politice, oficiali ai partidelor sau candidați la funcția publică.

Descărcați versiunea completă a Politicii Anticorupție.

 

Codul de Conduită Antitrust

 

Acest cod descrie limitele și domeniul de aplicare a politicilor de concurență în Italia și în Europa în ceea ce privește acordurile intercomunitare și abuzul de poziție dominantă. Orice situație specifică trebuie evaluată de la caz la caz.

Descărcați versiunea completă a Codului de Conduită Antitrust.
 

Încurajăm cu tărie companiile afiliate și terțele părți să adopte politici și practici similare, mai ales dacă se află sau sunt active într-o țară care este semnatară a Convenției OECD privind lupta împotriva corupției funcționarilor publici străini în activitățile economice internaționale.

Grupul Prysmian promovează în mod activ practici comerciale bazate pe responsabilitatea și sustenabilitatea lanțului de aprovizionare și respectarea standardelor etice, economice, de mediu și sociale în întreaga companie. Aceste principii sunt consacrate în Codul nostru de Conduită în Afaceri.

Codul se extinde la toți angajații și la toți partenerii noștri de afaceri. Principiile definite în Cod se aplică tranzacțiilor comerciale și activităților zilnice ale tuturor angajaților, companiilor din grup și furnizorilor acestora, partenerilor de afaceri, reprezentanților, contractanților și distribuitorilor.

Documentul se referă la următoarele subiecte: integritate comercială (comerț echitabil, conflicte de interese, oferte de cadouri și de divertisment, corupție, rapoarte); drepturile omului și ale lucrătorilor (munca copiilor, munca forțată, sănătatea și securitatea la locul de muncă, nediscriminarea, libertatea de asociere și negocierea colectivă); mediu (principii de precauție, materii prime și conformitatea, consumul de energie, gaze cu efect de seră și alte emisii, consumul de apă, producția de deșeuri și reciclarea).

 

Codul nostru de conduită în afaceri și aplicarea orientărilor aferente de către Grup sunt comunicate furnizorilor în etapele preliminare ale colaborării.

 

Codul este disponibil tuturor angajaților pe intranet și orice actualizări sunt comunicate întregii companii.

Descărcați versiunea completă a Conduitei în Afaceri.

Gestionăm activități care ajută comunitățile locale, în scopul definirii de reguli comune pentru stabilirea inițiativelor privind cetățenia corporativă și a filantropiei legate de operațiunile noastre.

Credem că accesul la energie și telecomunicații este o condiție esențială pentru dezvoltarea economică și socială a comunităților locale și țărilor.

Din acest motiv, activitățile culturale corporative și filantropice pe care le promovăm trebuie să sprijine inițiative care facilitează accesul la energie și telecomunicații pentru comunitățile locale, în special în țările în curs de dezvoltare.

Ne angajăm să dezvăluim informații despre principalele inițiative de finanțare în sprijinul comunităților locale și sponsorizări în Raportul nostru de sustenabilitate și, când este posibil, pe site-ul nostru.

Descărcați versiunea completă a Cetățeniei Corporative și Politica de Filantropie.

În conformitate cu Politica de sustenabilitate Prysmian Group si viziunea companiei, care urmaresc sa promoveze ”furnizarea eficienta, efectiva și sustenabilă de energie și informație ca principală direcție pentru dezvoltarea comunităților”, Prysmian Cabluri și Sisteme S.A. Slatina integrează sistemul de management HSE în toate activitățile din cadrul companiei, de la proiectare, dezvoltare, producție, furnizare și instalare de accesorii și sisteme de cablu, considerând protecția mediului și sănătatea și bunăstarea psiho-fizică a angajaților săi. Conștientizarea importanța protejării mediului în care trăim, atât pentru noi cât și pentru generațiile viitoare și ne preocupăm continuu de siguranța la locul de muncă.

Descărcați versiunea completă  a politicii HSE (Health, Safety and Environment).

EN - About Us - Ethics & Integrity - MiniPalen 3 Links

COLONNA 1

RO - Despre Noi - Etică și Integritate - Whistleblowing - Editorial Box 1 Col

COLONNA 2

RO - Despre noi - Etică și Integritate - Drepturile omului - Editorial Box 1 Col

COLONNA 3

RO - Despre noi - Etică și Integritate - Diversitate și Incluziune - Editorial Box 1 Col