Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group România

România

Prysmian Group România Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo


Regulamentul privind Produsele pentru Construcţii

RPC

Începând din iulie 2016, Directiva UE privind produsele pentru construcţii (DPC) a devenit Regulamentul privind produsele pentru construcţii (RPC), pe deplin aplicabil ca lege în toate statele membre. RPC acoperă orice produs - cablu care urmează să fie încorporat în lucrări de construcţii (montaj fix), inclusiv clădiri şi lucrări de construcţii civile, cu respectarea unor cerinţe de performanţă privind reacţia şi / sau rezistenţa la foc.